Průmyslové stavby

Klempířské prvky

TOS Kuřim - lemovací závětrná lišta, parapety, okapové římsy a svody, plechová stříška